Закон України про зброю частина 2

Закон України про зброю частина 1

Стаття 21: Зберігання зброї

Право на зберігання зброї надається фізичним і юридичним особам, які отримали у встановленому порядку ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом зброї або дозвіл на зброю чи придбання, ввезення або вивезення зброї і бойових припасів.

Зброя повинна зберігатись в умовах, що забезпечують її збереження та виключають доступ до неї сторонніх осіб. Цивільна зброя при зберіганні повинна знаходитись у стані, що виключає можливість її миттєвого застосування, за винятком зброї індивідуального захисту.

Для зберігання відомчої зброї і бойових припасів, що належать різним організаціям, дозволяється створення пунктів централізованого зберігання зброї на базі підприємств, що мають особливі статутні завдання.

До оформлення прийняття спадщини, у разі тривалого (більше трьох місяців) відрядження, проходження військових зборів чи строкової служби в Збройних силах України, а також за наявності інших поважних причин, з дозволу органу внутрішніх справ дозволяється тимчасове зберігання зброї без права користування у дорослого члена сім'ї або у близького родича власника зброї при дотриманні правил її зберігання.

Стаття 22: Колекціонування зброї

Право на колекціонування зброї надається юридичним та фізичним особам, які раніше отримали у встановленому порядку ліцензію на виробництво, ремонт чи реалізацію зброї, дозвіл на відкриття та функціонування стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів або дозвіл на зброю.

Стаття 23: Експорт та імпорт зброї

Експорт та імпорт військової зброї і бойових припасів до неї, а також її основних частин здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України уповноваженими державними органами з додержанням вимог чинного законодавства.

Експорт та імпорт цивільної та службово-штатної зброї і бойових припасів до неї здійснюється після проведення сертифікації зброї за дозволом Міністерства внутрішніх справ України підприємствами, організаціями, установами і громадянами, що мають ліцензію на виробництво, ремонт або реалізацію цивільної зброї та боєприпасів до неї, дозвіл на відкриття та функціонування стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів.

Ввезення зброї та боєприпасів для проведення їх сертифікації без права реалізації здійснюється в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.

Ввезення та вивезення цивільної зброї та боєприпасів до неї громадянами України проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або уповноваженим державним органом.

Ввезення зброї, що належить іноземним юридичним особам, службово-штатної та військової зброї іноземними громадянами та посадовими особами здійснюється відповідно до укладених міжнародних договорів і міжурядових угод України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Охоронці, що супроводжують вантаж, мають право ввозу і вивозу належної їм на підставі оформлених документів службово-штатної зброї. Після передачі вантажів така зброя у дводенний термін повинна бути вивезена з території України.

Така зброя повинна бути вивезена з території України у термін, встановлений зазначеною угодою чи запрошенням.

Стаття 24: Транзит зброї

Транзит через територію України зброї, що належить іноземним юридичним або фізичним особам, а також інших вантажів, що охороняються озброєною охороною інших держав, здійснюється відповідно до укладених міжнародних договорів та міжурядових угод України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25: Облік зброї

Уся виготовлена в Україні зброя, а також зброя, ввезена на її територію, підлягає облікові, який здійснюється шляхом збору, систематизації та реєстрації відомостей про наявність, стан та використання зброї в Україні в цілому, в Автономній республіці Крим, областях, містах і районах.

Система обліку і порядок реєстрації зброї визначається цим Законом, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органу.

В Україні ведеться інформаційна кулегільзотека слідів, що залишаються на кулях та гільзах сертифікованих видів і систем зброї. Порядок ведення кулегільзотеки визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 26: Контроль за обігом зброї

Державний контроль за обігом зброї та боєприпасів (за винятком військової зброї та боєприпасів до неї) здійснюється державними органами, уповноваженими на те чинним законодавством України.

Вказівки цих органів та їх посадових осіб у межах їх повноважень із питань дозвільної системи щодо зброї є обов'язковими до виконання всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Розділ III. Особливості обігу військової, службово-штатної та окремих видів цивільної зброї

Стаття 27: Військова зброя

Обіг військової зброї та боєприпасів до неї регулюється чинним законодавством, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України.

Стаття 28: Службово-штатна зброя

Службово-штатна зброя надається у тимчасове користування особовому складові охорони, працівникам і посадовим особам державних органів, підприємств, що мають особливі статутні завдання чи здійснюють діяльність, пов'язану з обігом зброї, тільки за наявності особистого дозволу на зброю виключно для виконання службових повноважень, а також обов'язків відповідно до статутних завдань підприємств, установ і організацій.

Порядок і умови видачі дозволів на службово-штатну зброю встановлюються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом.

Стаття 29: Нагородна зброя

Нагородна зброя - це зброя, отримана громадянами в порядку заохочення за особисті заслуги у довічне користування на підставі наказу державного органу чи посадової особи, яким відповідно до чинного законодавства України надано право нагороджувати іменною зброєю, а також на підставі нагородних грамот та інших документів уповноважених органів та посадових осіб іноземних держав.

Нагородна вогнепальна зброя реєструється в органах внутрішніх справ за місцем проживання нагородженого з видачею дозволу на зброю без зазначення терміну дії і зберігається в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України чи уповноваженим ним органом.

Після смерті нагородженого нагородна зброя передається спадкоємцями до органу внутрішніх справ за місцем проживання.

Стаття 30: Колекційна зброя

Колекційна зброя - зброя, що спеціально підбирається власником за окремими властивостями чи призначенням для формування колекцій та експонування в музеях, на виставках або за місцем проживання.

Колекційною може бути як сучасна так і несучасна зброя.

Вогнепальна колекційна зброя, що використовується як експонат у постійних музейних експозиціях, повинна бути приведена у стан, що виключає можливість її застосування.

Вогнепальна зброя і боєприпаси, що використовуються як експонати на виставках, а також зареєстрована зброя, що зберігається у відповідності з вимогами чинного законодавства, не потребують приведення їх у непридатний до стрільби стан.

Стаття 31: Спортивна зброя

Спортивна зброя - вид цивільної збр ої, що відповідає стандартам міжнародних чи національних спортивних федерацій і призначається для проведення спортивних змагань та підготовки спортсменів і виконання ними кваліфікаційних нормативів.

Стаття 32: Мисливська зброя

Мисливська зброя - вид цивільної зброї, (мисливські карабіни, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною парадокс з нарізами 100 - 140 мм на початку або в кінці ствола, мисливські рушниці з свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи та мисливські малокаліберні гвинтівки), яка використовується громадянами, підприємствами і організаціями всіх форм власності для промислового, спортивного та любительського полювання.

Мисливські гладкоствольні рушниці можуть також використовуватися як спортивна зброя та для охоронної діяльності.

Стаття 33: Зброя самооборони

Зброя самооборони - це вид цивільної зброї, яка за своїми конструктивними та тактико-технічними даними може використовуватись для самозахисту, захисту інших громадян, майна тощо від злочинних та інших протиправних посягань: вогнепальна гладкоствольна довгоствольна зброя, яка не являється мисливською, мисливська гладкоствольна зброя, в тому числі патрони несмертельної дії, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я України;

газові пістолети і револьвери калібру до 12 міліметрів, патрони до яких заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії. Для зарядження зазначеної зброї самооборони допускаються рецептури, розроблені на основі речовин сльозоточивої та дратівної дії, які пройшли токсиколого-гігієнічні випробування і відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я України;

пістолети і револьвери вітчизняного виробництва калібру до 12 міліметрів, патрони до яких споряджені гумовими або іншими аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії відповідають вимогам МОЗ України і допущені до використання.

До зброї самооборони не належать спеціальні засоби індивідуального захисту (упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії - газові балончики, механічні розпилювачі).

Власники зброї самооборони зобов'язані один раз на три роки з метою перевірки наявності та технічного стану представити зброю до органу внутрішніх справ за місцем реєстрації.

Розділ IV. Особливості реалізації та припинення прав, пов'язаних з володінням зброєю та боєприпасами, а також здійснення діяльності, пов'язаної з обігом зброї

Стаття 34. Права і обов'язки власників зброї

Юридичні та фізичні особи, що придбали зброю та боєприпаси у власність або набули її у повне господарське відання, мають право:

 • володіти, користуватися та розпоряджатися ними з додержанням положень цього Закону;
 • передавати зброю на тимчасове зберігання та користування іншим особам у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;
 • на компенсацію вартості зброї і боєприпасів у разі їх оплатного вилучення або добровільної здачі.

Власники зброї зобов'язані додержуватися правил, встановлених чинним законодавством щодо обігу зброї, зокрема:

 • реєструвати та перереєстровувати належну їм на законних підставах зброю;
 • своєчасно вносити плату за видачу дозволу на зброю та перереєстрацію зброї, сплачувати щорічний податок на зброю;
 • своєчасно повідомляти органи внутрішніх справ про реалізацію зброї та знімати ре алізовану зброю з обліку в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України;
 • забезпечувати збереження зброї і бойових припасів;
 • користуватися зброєю відповідно до її цільового призначення;
 • вести облік придбаної відомчої зброї та боєприпасів;
 • юридичним особам забезпечувати безперешкодний прохід і допуск до зброї працівників, що здійснюють державний контроль за обігом зброї, на територію підконтрольних об'єктів і місць зберігання зброї, а також надавати їм необхідну документацію;
 • громадянам своєчасно доставляти вогнепальну зброю до органу внутрішніх справ за місцем реєстрації для перевірки її наявності та огляду технічного стану;
 • на вимогу органів внутрішніх справ пред'являти зброю, дозвіл на зброю та інші документи для контролю;
 • негайно повідомляти органи внутрішніх справ про втрату або викрадення зброї, боєприпасів та дозволу на зброю, а також про зміну місця проживання, прізвища;
 • мати при собі дозвіл на зброю у разі її носіння чи транспортування.

Стаття 35: Права і обов'язки користувачів зброї

Користувачі зброї мають право:

 • володіти і користуватися зброєю у відповідності з чинним законодавством;
 • застосовувати зброю в порядку, передбаченому чинним законодавством;

Користувачі зброї зобов'язані:

 • дотримувати встановленого порядку поводження зі зброєю та боєприпасами;
 • забезпечувати безперешкодний прохід та доступ до зброї працівників, що здійснюють державний контроль за обігом зброї, на території підконтрольних об'єктів і місць зберігання зброї, а також надавати їм необхідну документацію;
 • за вимогою органів внутрішніх справ пред'являти зброю, дозвіл на зброю та інші документи для перевірки.

Стаття 36: Особливості укладання цивільно-правових угод щодо зброї

Власники зброї та боєприпасів можуть укладати щодо них цивільно-правові угоди тільки з особами, які мають дозволи на зброю чи на придбання зброї та боєприпасів або ліцензію на виробництво, ремонт та реалізацію цивільної, службово-штатної зброї і боєприпасів, створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів.

Стаття 37: Спадкування зброї

Спадкування зброї здійснюється за умови одержання спадкоємцем дозволу або ліцензії, передбачених статтями 13 та 36 цього Закону в порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі відсутності серед спадкоємців осіб, які мають або можуть мати право на придбання зброї, або їх відмови мати у власності зброю, остання разом з бойовими припасами протягом десятиденного терміну повинна бути здана до органу внутрішніх справ на зберігання, а в тридцятиденний термін після отримання свідоцтва про право на спадщину - направлена спадкоємцем на реалізацію або відчужена особі, що має відповідний дозвіл або ліцензію. В такий же термін спадкоємець, що має право і бажання придбати зброю, повинен подати заяву про її переоформлення на своє ім'я.

Стаття 38: Права та обов'язки виробників зброї та боєприпасів

Виробники зброї та боєприпасів мають право:

 • власності або повного господарського відання на виготовлену зброю та бойові припаси, а також на прибутки від їх реалізації;
 • виготовляти зброю і боєприпаси відповідно до виданої л іцензії та реалізовувати їх замовникам;
 • здійснювати конструктивні розробки і випробовувати виготовлену зброю і боєприпаси у порядку, встановленому чинним законодавством.

Виробники зброї і боєприпасів зобов'язані:

 • додержуватися правил, встановлених чинним законодавством щодо виготовлення зброї та боєприпасів;
 • забезпечувати відповідність виготовленої зброї та боєприпасів державним стандартам;
 • засвідчувати виготовлену зброю маркірувальними позначками і обліковими номерами, а бойові припаси - маркірувальними позначками;
 • вести облік виготовленої зброї та боєприпасів;
 • забезпечувати збереження виготовлених зброї, запасних частин, деталей до неї, бойових припасів та їх компонентів;
 • своєчасно проводити сертифікацію вироблюваної зброї та боєприпасів.

Стаття 39: Права і обов'язки суб'єктів, які здійснюють реалізацію зброї та боєприпасів

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію зброї та боєприпасів згідно з отриманими ліцензіями, мають право:

 • здійснювати усі види оптової, роздрібної та комісійної торгівлі зброєю та боєприпасами;
 • укладати у встановленому порядку цивільно-правові угоди з виробниками та власниками зброї і боєприпасів;
 • здійснювати експортно-імпортні операції у відповідності з вимогами чинного законодавства;
 • вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до ліцензій здійснюють реалізацію зброї та бойових припасів, зобов'язані:

 • дотримуватися правил, встановлених чинним законодавством щодо реалізації зброї та бойових припасів;
 • реалізовувати тільки сертифіковані види вогнепальної зброї та боєприпасів;
 • реалізовувати зброю та боєприпаси особам, що мають відповідний дозвіл на зброю;
 • вести облік придбаних для реалізації та реалізованих зброї і бойових припасів та подавати органам внутрішніх справ відомості про реалізовану зброю і осіб, що її придбали, в порядку та за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;
 • забезпечувати зберігання зброї та боєприпасів у порядку, визначеному статтею 21 цього Закону.
 • проводити відстріл і передавати до державної кулегільзотеки кулі та гільзи, відстріляні з вогнепальної нарізної зброї, що продається ними, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або уповноваженим ним органом.

Забороняється продаж зброї юридичним і фізичним особам, які не пред'явили дозвіл на придбання відповідного виду зброї, а також бойових припасів без наявності дозволу на придбання зброї чи її зберігання і носіння, не відстріляної в установленому порядку зброї та за відсутності сертифіката відповідності на кожний вид зброї.

Стаття 40: Основні умови отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом зброї та боєприпасів

Ліцензії на виробництво, ремонт і реалізацію зброї, її вузлів, частин, їх складання чи переробка, боєприпасів до зброї, крім зброї військових зразків та бойових припасів до неї, та здійснення іншої діяльності, пов'язаної з обігом зброї видаються Міністерством внутрішніх справ України за заявою суб'єкта господарювання. Заявники зобов'язані подати установчі документи, а також інші документи, передбачені чинним законодавством України.

Рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі приймається в термін не більш як 30 днів з дня одержання заяви та необхідних документів. Ліцензія на здійснення певного виду діяльності, пов'язаного з обігом зброї, видається на строк не менше ніж три роки. У разі закінчення строку дії ліцензії, суб'єкт господарювання повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 41: Підстави для відмови у видачі ліцензії

Підставами для відмови у видачі ліцензії, а також продовження терміну її дії можуть бути:

а) неподання заявником усіх необхідних документів або подання ним відомостей, що не відповідають дійсності;

б) відсутність необхідних умов для забезпечення виробництва, ремонту, реалізації, зберігання та обліку зброї і бойових припасів або незабезпечення цих умов.

Стаття 42: Зупинення дії ліцензії

Зупинення дії ліцензії на виробництво, ремонт і реалізацію зброї, її вузлів, частин, їх складання чи переробка, боєприпасів до зброї, крім зброї військових зразків та бойових припасів до неї, здійснюється органами, що їх видали, у разі виявлення порушень, що виключають можливість здійснення відповідного виду діяльності, на період до їх усунення.

У випадку, коли виявлені порушення є підставою до анулювання ліцензії, дія останньої призупиняється до остаточного вирішення питання про анулювання ліцензії.

У разі зупинення дії ліцензії і до прийняття остаточного рішення про анулювання чи продовження дії ліцензії, особа, щодо якої воно було прийняте, у десятиденний термін з дня зупинення дії ліцензії повинна передати наявну у неї зброю та боєприпаси на зберігання чи реалізацію іншій особі, що має на це право або до органу внутрішніх справ.

Рішення про призупинення дії ліцензії може бути прийняте не пізніше, ніж через 10 днів з моменту виявлення порушення.

Стаття 43: Анулювання ліцензії

Анулювання ліцензії на виробництво, ремонт і реалізацію зброї, її вузлів, частин, їх складання чи переробка, боєприпасів до зброї, крім зброї військових зразків та бойових припасів до неї:

а) добровільної відмови від ліцензії або дозволу;

б) ліквідації відповідного підприємства, установи або організації;

в) систематичного (більше двох разів на протязі року) невиконання у встановлений термін письмового попередження про усунення порушень законодавства, зробленого органом, яким видана ліцензія, або одноразового грубого порушення, яке призвело або створило реальну загрозу втрати зброї чи порушення її обліку;

г) виникнення обставин, передбачених статтею 41 цього Закону.

Рішення про анулювання ліцензії має бути прийняте у тридцятиденний термін з моменту виявлення порушення.

Стаття 44: Вилучення зброї та боєприпасів

Зброя та бойові припаси вилучаються за рішенням державних органів, що видали ліцензію на здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з обігом зброї, або дозвіл на зброю чи інших уповноважених органів у разі:

а) відсутності ліцензії на виробництво, ремонт, реалізацію зброї і бойових припасів, здійснення інших видів діяльності, пов'язаних з обігом зброї або дозволу на зброю;

б) притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності за правопорушення, вчинені з застосуванням зброї або за порушення правил її обігу до прийняття рішення у встановленому порядку;

в) прийняття рішення про оплатне вилучення, конфіскацію чи звернення стягнення на майно у порядку, встановленому чинним законодавством;

г) у випадках, передбачених частиною 2 статті 16 та частиною 2 статті 46 цього Закону.

Вилучена зброя та боєприпаси зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття остаточного рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Вилучення зброї та боєприпасів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Кримінально-процесуальним, Цивільно-процесуальним кодексами України, а також Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Порядок реалізації вилученої зброї встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

Розділ V. Захист прав, вирішення спорів та відповідальність за порушення законодавства про зброю

Стаття 45: Недопустимість обмеження прав виробників, власників і користувачів зброї

Право власності виробників, користувачів і власників зброї може бути обмежене в разі невиконання ними своїх обов'язків у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Рішення про вилучення зброї та боєприпасів, припинення, непродовження, анулювання чи зупинення дії дозволу на зброю, ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом зброї, відмову у їх видачі, а також інше рішення, що обмежує права, передбачені цим Законом, повинно бути письмово оформлене уповноваженим на це органом чи посадовою особою з викладенням мотивів та підстав його прийняття і повідомлено особі, щодо якої воно прийняте на протязі 10 днів з моменту його прийняття. Дане рішення може бути оскаржено в суді.

Стаття 46: Відповідальність за порушення законодавства про зброю

Особи, винні в порушенні порядку обігу зброї та боєприпасів, а також у її розкраданні, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушення порядку ввезення, термінів вивезення зброї та боєприпасів іноземними юридичними та фізичними особами, встановлених частиною 3 статті 12 та частиною 8 статті 23 цього Закону, а також порушення ними правил їх обігу на території України, тягне за собою адміністративну відповідальність порушника і вилучення зброї та боєприпасів у порядку, встановленому чинним законодавством.

Розділ VI. Дія міжнародних договорів

Стаття 47. Дія міжнародних договорів

Якщо міжнародним договором України, ратифікованим у встановленому порядку, визначені інші правила обігу зброї ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору України.

Вхід
на сайт
Забули пароль? Реєстрація користувача
Увійти як
користувач: